Uşak Üniversitesi Spor Şube Müdürlüğü

 

Üniversitelerarası Spor Organizasyonlarıyla İlgili İşlemler

1) İlgili fakülte üzerinden turnuva bilgileri, kafile listesi, lisans bilgileri en az 20 gün öncesinden üst yazıyla Daire Başkanlığımıza bildirilir.

2) Katılımın sağlanması, yevmiye, yolluk ve konaklama harcırahı için Makam Olur'u alınır.

3) Öğrencilerin turnuva boyunca Uşak Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 16-3 maddesi gereğince izinli sayılması için ilgili fakültelerle yazışmalar yapılır.

4) Antrenör ve idareci görevlendirilmesi için ilgili fakültelerle yazışmalar yapılır.

5) Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun resmi internet sitesinde bulunan Extranet uygulama programından kafile bilgileri girişi yapılır.

6) Kafile listesinin çıktısı alınarak (daire başkanı ıslak imzalı ve mühürlü) kafile başkanına teslim edilir.

 

 

 

  


Oluşturma: 09 Şubat 2018